Bài 19. Phương trình đường thẳng Toán 10 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 31, 32

Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác có ba đỉnh A(1; 3), B(-1;- 1), C(5 - 3). Lập phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ A của tam giác ABC. Hãy chỉ ra một vectơ pháp tuyển của đường thẳng

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 32, 33, 34

Chuyển động của một vật thể được thể hiện trên mặt phẳng Oxy. Hãy chỉ ra một vectơ chí phương của đường thẳng Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt Việc quy đổi nhiệt độ giữa đơn vị độ C (Anders Celsius, 1701 – 1744) và đơn vị độ F (Daniel Fahrenheit, 1 686 – 1 736) được xác định bởi hai mốc sau

Xem chi tiết

Bài 7.1 trang 34

a) Lập phương trình tổng quát của đường thẳng b) Lập phương trình tham số của đường thẳng

Xem chi tiết

Bài 7.2 trang 34

Lập phương trình tổng quát của các trục tọa độ

Xem chi tiết

Bài 7.3 trang 34

Cho phương trình hai đường thẳng

Xem chi tiết

Bài 7.4 trang 34

Trong mặt phẳng toạ độ, cho tam giác ABC có A(1; 2), B(3; 0) và C(-2; -1).

Xem chi tiết

Bài 7.5 trang 34

Chứng minh rằng, đường thẳng đi qua hai điểm

Xem chi tiết

Bài 7.6 trang 34

Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ 21,2° Bắc, kinh độ 105,8° Đông, sân bay Đà Nẵng có Vĩ độ 16,1° Bắc, kinh độ 108,2° Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng.

Xem chi tiết