Bài tập cuối chương II Toán 10 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 2.7 trang 31

Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem lời giải

Bài 2.8 trang 31

Cho bất phương trình 2x+y>3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 2.9 trang 31

Hình nào sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình x - y < 3?

Xem lời giải

Bài 2.10 trang 31

Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

Xem lời giải

Bài 2.12 trang 32

Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ.

Xem lời giải

Bài 2.11 trang 32

Cho hệ bất phương trình Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ đã cho?

Xem lời giải

Bài 2.13 trang 32

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ

Xem lời giải

Bài 2.14 trang 32

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ.

Xem lời giải

Bài 2.15 trang 32

Bác An đầu tư 1,2 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu, trái phiếu chính phủ với lãi suất 7% một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất 8% một năm và trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất 12% một năm.

Xem lời giải

Bài 2.16 trang 32

Một công ty dự định chi tối đa 160 triệu đồng cho quảng cáo một sản phẩm mới trong một tháng trên các đài phát thanh và truyền hình. Biết cùng một thời lượng quảng cáo, số người mới quan tâm đến sản phẩm trên truyền hình gấp 8 lần trên đài phát thanh, tức là quảng cáo trên truyền hình có hiệu quả gấp 8 lần trên đài phát thanh.

Xem lời giải