Giải bài 2.9 trang 31 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Hình nào sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình \(x - y < 3\)?

A. 

B. 

C. 

D. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Kiểm tra đường thẳng x-y=3 là đường thẳng nào và loại trừ các đáp án không chính xác.

- Kiểm tra O có thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho hay không và chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết

Xét đường thẳng x-y=3:

Cho x=0=>y=-3 => Đường thẳng đi qua A(0;-3)

=> Loại đáp án A và B vì hai đường thẳng trong hình không đi qua A.

Thay tọa độ O vào biểu thức x-y ta được: x-y=0-0=0 < 3

=> Điểm O thỏa mãn bất phương trình.

=> Điểm O thuộc miền biểu diễn của bất phương trình x-y<3

Chọn D vì điểm O nằm ở phần không bị gạch chéo.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm