Chương VI. Hàm số, đồ thị và ứng dụng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 6.24 trang 28

Tìm tập xác định của hàm số

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 25

a) Bình phương hai vế của phương trình để khử căn và giải phương trình bậc hai nhận được b) Thử lại các giá trị x tìm được ở câu a có thỏa mãn phương trình đã cho hay không Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 19, 20, 21, 22

Hãy chỉ ra một đặc điểm chung của các biểu thức dưới đây: Hãy cho biết biểu thức nào sau đây là tam thức bậc hai. c) Nhận xét về dấu của f(x) và dấu của hệ số a trên từng khoảng đó. Nêu nội dung thay vào các ô có dấu “?” trong bảng sau cho thích hợp

Xem lời giải

Câu hỏi mục 1 trang 11, 12

Một viên bi rơi tự do từ độ cao 19,6 m xuống mặt đất. Độ cao h (mét) so với mặt đất của viên bi trong khi rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) theo công thức:

Xem lời giải

Bài 6.25 trang 28

Parabol y = - x^2+ 2x + 3 có đỉnh là:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 25, 26

Bác Việt sống và làm việc tại trạm hải đăng cách bờ biển 4km. Hằng tuần bác chèo thuyền vào vị trí gần nhất trên bờ biển là bến Bính để nhận hàng hóa do cơ quan cung cấp. Tuần này, do trục trặc về vận chuyển nên toàn bộ số hàng vẫn đang nằm ở Thôn Hoành,

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 22, 23

Trở lại tình huống mở đầu. Với yêu cầu mảnh đất được rào chắn có diện tích không nhỏ hơn 48 \({m^2}\), hãy viết bất đẳng thức thể hiện sự so sánh biểu thức tính diện tích Độ cao so với mặt đất của một quá bóng được ném lên theo phương thẳng đứng được mô tả bởi hàm số bậc hai

Xem lời giải

Câu hỏi mục 2 trang 12, 13, 14, 15

Bạn Nam đứng dưới chân cầu vượt ba tầng ở nút giao ngã ba Huế, thuộc thành phố Đà Nẵng để ngắm cảnh cầu vượt (H.6.13) Biết rằng trụ tháp cầu có dạng đường parabol, khoảng cách giữa hai chân trụ tháp khoảng 27 m, chiều cao của trụ tháp tính từ điêm trên mặt đất cách chân trụ tháp 2,26 m là 20 m. Hãy giúp bạn Nam ước lượng ộ cao của đỉnh trụ tháp cầu (so với mặt đất).

Xem lời giải

Bài 6.26 trang 28

Hàm số

Xem chi tiết

Bài 6.20 trang 27

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 6.15 trang 24

Xét dấu các tam thức bậc hai sau:

Xem lời giải

Bài 6.7 trang 16

Vẽ các đường parabol sau:

Xem lời giải

Bài 6.27 trang 28

Bất phương trình

Xem chi tiết

Bài 6.21 trang 27

Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 6.16 trang 24

Giải các bất phương trình bậc hai:

Xem lời giải

Bài 6.8 trang 16

Từ các parabol đã vẽ ở Bài tập 6.7, hãy cho biết khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến của mõi hàm số bậc hai tương ứng.

Xem lời giải

Bài 6.28 trang 28

Tập nghiệm của phương trình

Xem chi tiết

Bài 6.22 trang 27

(H.6.21). Gọi H là giao điểm của AB và CD và đặt x=AH. Hãy thiết lập một phương trình để tính độ dài x, từ đó tính diện tích tứ giác ABCD

Xem lời giải

Bài 6.17 trang 24

Tìm các giá trị của tham số m để tam thức bậc hai sau dương với mọi

Xem lời giải

Bài 6.9 trang 16

Xác định parabol trong mỗi trường hợp sau: a) Đi qua 2 điểm A(1; 0) và B(2; 4) b) Đi qua điểm A(1; 0) và có trục đối xứng x = 1 c) Có đỉnh I(1; 2) d) Đi qua điểm A(-1; 6) và có tung độ đỉnh -0,25

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất