Giải bài 6.4 trang 9 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức


Tìm tập xác định và tập giá trị của mỗi hàm số sau:

Đề bài

Tìm tập xác định và tập giá trị của mỗi hàm số sau:

a) \(y = 2x + 3\)   

b) \(y = 2{x^2}\)

Lời giải chi tiết

a) Biểu thức \(2x + 3\) có nghĩa với mọi x, nên có tập xác định \(D = \mathbb{R}\)

Do đó tập giá trị của hàm số là \(\mathbb{R}\)

b) Biểu thức \(2{x^2}\) có nghĩa với mọi x, nên có tập xác định \(D = \mathbb{R}\)

Ta có: \({x^2} \ge 0\) Do đó \(y = 2{x^2} \ge 0\), tập giá trị của hàm số là \(\left[ {0; + \infty } \right)\)


Bình chọn:
4.7 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí