Bài 20. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách Toán 10 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu hỏi mục 1 trang 36, 37

Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai đường thẳng Xét vị trí tương đối giữa các cặp đường thẳng sau:

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 2 trang 37, 38, 39

Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bốn góc. Các số đo của bốn góc đó có mối quan hệ gì với nhau? Tính góc giữa hai đường thẳng

Xem chi tiết

Câu hỏi mục 3 trang 40, 41

giải thích vì sao kết quả đo đạc đó phù hợp với kết quả tính toán trong lời giải của Ví dụ 4. Nhân dịp nghỉ hè, Nam về quê ở với ông bà nội. Nhà ông bà nội có một ao cá có dạng hình chữ nhật ABCD

Xem chi tiết

Bài 7.7 trang 41

Xét vị trí tương đối giữa các cặp đường thẳng sau:

Xem chi tiết

Bài 7.8 trang 41

Tính góc giữa hai đường thẳng:

Xem chi tiết

Bài 7.9 trang 41

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(0; -2) và đường thẳng x + y - 4 = 0.

Xem chi tiết

Bài 7.10 trang 41

Trong mặt phẳng toạ độ, cho tam giác ABC có A(1; 0), B(3; 2) và C(-2;-1). a) Tính độ dài đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC. b) Tính diện tích tam giác ABC.

Xem chi tiết

Bài 7.11 trang 41

Chứng minh rằng hai đường thẳng d: y = ax + b

Xem chi tiết

Bài 7.12 trang 41

Trong mặt phẳng toạ độ, một tín hiệu âm thanh phát đi từ một vị trí và được ba thiết bị ghi tín hiệu đặt tại ba vị trí O(0;0), A(1; 0), B(1; 3) nhận được cùng một thời điểm. Hãy xác định vị trí phát tín hiệu âm thanh.

Xem chi tiết