Bài tập cuối chương I Toán 10 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1.17 trang 20

Câu nào sau đây không là mệnh đề? A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. D. Bạn học giỏi quá!

Xem lời giải

Bài 1.18 trang 20

Cho định lí: “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau. B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để diện tích của chúng bằng nhau C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau

Xem lời giải

Bài 1.19 trang 20

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 1.20 trang 20

Cho tập hợp A = {a;b;c}. Tập A có bao nhiêu tập con? A. 4 B. 6 C. 8 D. 10

Xem lời giải

Bài 1.21 trang 20

Cho tập hợp A,B được mình họa bằng biểu đồ Ven như hình bên. Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 1.22 trang 20

Biểu diễn các tập hợp sau bằng biểu đồ Ven:

Xem lời giải

Bài 1.23 trang 20

Phần không bị gạch trên trục số dưới đây biểu diễn tập hợp số nào?

Xem lời giải

Bài 1.24 trang 21

Xác định các tập hợp sau:

Xem lời giải

Bài 1.25 trang 21

Xác định các tập hợp sau

Xem lời giải

Bài 1.26 trang 21

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số.

Xem lời giải

Bài 1.27 trang 21

Một cuộc khảo sát về khách du lịch thăm vịnh Hạ Long cho thấy 1 410 khách du lịch được phỏng vấn có 789 khách du lịch đến thăm động Thiên Cung, 690 khách du lịch đến đảo Titop. Toàn bộ khách được phỏng vấn đã đến ít nhất một trong hai địa điểm trên. Hỏi có bao nhiêu khách du lịch vừa đến thăm động Thiên cung vừa đến thăm đảo Titop ở vịnh Hạ Long?

Xem lời giải