Giải bài 1.23 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Phần không bị gạch trên trục số dưới đây biểu diễn tập hợp số nào?

 

Lời giải chi tiết

Ta có:

 

Biểu diễn khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\)

 

Biểu diễn nửa khoảng \([5; + \infty )\)

Vậy phần không bị gạch trên trục số là \(\left( { - \infty ; - 2} \right) \cup [5; + \infty )\)

Cách 2:

Dễ thấy phần không gạch trên trục số là phần bù của  \([2;5)\)

 

Vậy phần không bị gạch trên trục số là \(\mathbb{R}{\rm{\backslash }}\,[2;5) = \left( { - \infty ; - 2} \right) \cup [5; + \infty )\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm