Giải bài 1.17 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Câu nào sau đây không là mệnh đề?

A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

B. \(3\;\, < 1\)

C. \(4 - 5 = 1\)

D. Bạn học giỏi quá!

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mệnh đề là những câu, phát biểu đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai.

Lời giải chi tiết

A. “Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.” Là một mệnh đề.

B. “\(3\;\, < 1\)” là một mệnh đề.

C. “\(4 - 5 = 1\)” là một mệnh đề.

D. “Bạn học giỏi quá!” không là một mệnh đề.

Chọn đáp án D.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm