Giải bài 1.26 trang 21 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số.

a) \(( - \infty ;1) \cap (0; + \infty )\)

b) \((4;7] \cup ( - 1;5)\)

c) \((4;7]\;{\rm{\backslash }}\;( - 3;5]\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn các tập hợp trên trục số

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

  

Giao của hai tập hợp là \(( - \infty ;1) \cap (0; + \infty ) = (0;1)\)

b) Ta có:

 

Hợp của hai tập hợp là \((4;7] \cup ( - 1;5) = ( - 1;7]\)

c) Ta có:

 

Hiệu của tập hợp \((4;7]\) và tập hợp \(( - 3;5]\) là \((4;7]\;{\rm{\backslash }}\;( - 3;5] = (5;7]\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm