Giải bài 1.22 trang 20 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Biểu diễn các tập hợp sau bằng biểu đồ Ven:

a) \(A = \left\{ {0;1;2;3} \right\}\)

b) B = {Lan; Huệ; Trang}

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Minh họa: Tập hợp P = {a; b; c}

Lời giải chi tiết

a) \(A = \left\{ {0;1;2;3} \right\}\). Biểu đồ Ven:

 

b) B = {Lan; Huệ; Trang}. Biểu đồ Ven:

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm