Giải bài 1.25 trang 21 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Cho \(A = [2;3],\;\,B = (1; + \infty )\). Xác định các tập hợp sau:

\(A \cup B,\;A \cap B\) và \({C_\mathbb{R}}B\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn các tập hợp trên trục số

Lời giải chi tiết

Ta có:

 

Giao của hai tập hợp là \([ - 2;3] \cap (1; + \infty ) = (1;3]\)

Hợp của hai tập hợp là \([ - 2;3] \cup (1; + \infty ) = [ - 2; + \infty )\)

Phần bù của B trong \(\mathbb{R}\) là: \({C_\mathbb{R}}\;B = \mathbb{R}{\rm{\backslash }}\;(1; + \infty ) = ( - \infty ;1]\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm