CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu
Môi trường sống

Khái niệm môi trường sống, các loại môi trường

Xem chi tiết

Nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái và ổ sinh thái

Khái niệm các nhóm nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái và ổ sinh thái

Xem chi tiết

Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống

Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống. Quy tắc về kích thước cơ thể, quy tắc về các bộ phận tai, đuôi, chi

Xem chi tiết

Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Khái niệm quần thể, quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể, ý nghĩa của quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh.

Xem chi tiết

Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Tỷ lệ giới tính và ý nghĩa nghiên cứu, các nhóm tuổi trong quần thể và các loại tháp tuổi, các kiểu phân bố cá thể của quần thể.

Xem chi tiết

Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Khái niệm kích thước quần thể, các yếu tố ảnh hưởng tới kích thước quần thể, tăng trưởng của quần thể theo tiềm năng sinh học và tăng trưởng thực tế.

Xem chi tiết

Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Khái niệm, các kiểu biến động số lượng cá thể của quần thể, nguyên nhân gây biến động, ý nghĩa nghiên cứu biến động, xu hướng điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất