Dựa vào bảng 11.1 (SGK trang 38), em hãy kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á. Trong hai khu vực đó. khu vực nào có mật độ dân số cao hơn?


Dựa vào bảng 11.1, em hãy kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á. Trong hai khu vực đó, khu vực nào có mật độ dân số cao hơn?

Đề bài

Dựa vào bảng 11.1, em hãy kể tên hai khu vực đông dân nhất châu Á.

Trong hai khu vực đó, khu vực nào có mật độ dân số cao hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát bảng 11.1:

- Ở cột "Dân số 2001", so sánh số liệu và chọn ra 2 khu vực đông dân nhất châu Á.

- Để biết khu vực nào có mật độ dân số cao hơn, áp dụng công thức sau để tính mật độ dân số của từng khu vực => So sánh:

Mật độ dân số (người/km²) = Dân số : Diện tích

Lưu ý: Đổi đơn vị của "Diện tích" từ "nghìn km²" sang "km²"; "Dân số" từ "triệu người" sang người.

Lời giải chi tiết

- Hai khu vực đông dân nhất châu Á  là: Đông Á và Nam Á.

- Mật độ dân số của Nam Á cao hơn Đông Á (302 người/km2 > 128 người/km2).


Bình chọn:
4.7 trên 59 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí