Câu 66 trang 94 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Số lỗi đánh máy trên một trang sách là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Số lỗi đánh máy trên một trang sách là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau :

X

0

1

2

3

4

5

P

0,01

0,09

0,3

0,3

0,2

0,1

Tính xác suất để :

LG a

Trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi;

Lời giải chi tiết:

Gọi A là biến cố: "Trên trang sách có nhiều nhất 4 lỗi"

Khi đó, \(\overline A \) là biến cố: "Trên trang sách có 5 lỗi"

\(\begin{array}{l}
P\left( {\overline A } \right) = P\left( {X = 5} \right) = 0,1\\
\Rightarrow P\left( A \right) = 1 - P\left( {\overline A } \right)\\
= 1 - 0,1 = 0,9
\end{array}\)

LG b

Trên trang sách có ít nhất 2 lỗi.

Lời giải chi tiết:

Gọi B là biến cố: "Trên trang sách có ít nhất 2 lỗi"

Khi đó, \(\overline B \) là biến cố: "Trên trang sách có ít hơn 2 lỗi"

\(\begin{array}{l}
P\left( {\overline B } \right) = P\left( {X = 0} \right) + P\left( {X = 1} \right)\\
= 0,01 + 0,09 = 0,1\\
\Rightarrow P\left( B \right) = 1 - P\left( {\overline B } \right)\\
= 1 - 0,1 = 0,9
\end{array}\)

Cách khác:

Gọi B là biến cố: "Trên trang sách có ít nhất 2 lỗi".

Ta có:

\(\begin{array}{l}
P\left( B \right) = P\left( {X = 2} \right) + P\left( {X = 3} \right)\\
+ P\left( {X = 4} \right) + P\left( {X = 5} \right)\\
= 0,3 + 0,3 + 0,2 + 0,1\\
= 0,9
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí