Bài 6 trang 95 SGK Hình học 10


Bán kính của đường tròn tâm I(0, 2) và tiếp xúc với đường thẳng Δ: 3x – 4y – 23 = 0 là:

Đề bài

Bán kính của đường tròn tâm \(\displaystyle I(0; 2)\) và tiếp xúc với đường thẳng \(\displaystyle Δ: 3x – 4y – 23 = 0\) là:

A. \(\displaystyle 15\)                                  B. \(\displaystyle 5\)     

C. \(\displaystyle {3 \over 5}\)                                   D. \(\displaystyle 3\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bán kính của đường tròn tâm \(\displaystyle I(0; 2)\) và tiếp xúc với đường thẳng \(\displaystyle Δ: 3x – 4y – 23 = 0\) là:

\(\displaystyle R = d(I,\, \, \Delta ) = {{|3.0 - 4.( - 2) - 23|} \over {\sqrt {9 + 16} }} \)

\( = \dfrac{{15}}{5} = 3\)

Vậy chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí