Bài 25 trang 97 SGK Hình học 10


Trục nhỏ của elip bằng bao nhiêu?

Đề bài

Một elip có trục lớn là \(\displaystyle 26\), tỉ số \(\displaystyle {c \over a} = {{12} \over {13}}\) . Trục nhỏ của elip bằng bao nhiêu?

A. \(\displaystyle 5\)                         B. \(\displaystyle 10\)

C. \(\displaystyle 12\)                       D. \(\displaystyle 14\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Elip có trục lớn bằng \(26\) nên \(2a = 26 \Leftrightarrow a = 13\)

Ta có:  \(\dfrac{c}{a} = \dfrac{{12}}{{13}} \)\( \Rightarrow \dfrac{c}{{13}} = \dfrac{{12}}{{13}} \Leftrightarrow c = 12\)

Lại có: \({b^2} = {a^2} - {c^2} = {13^2} - {12^2} = 25\)\( \Rightarrow b = 5.\)

Trục nhỏ bằng: \(2b=10.\)

Vậy chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí