Bài 3 trang 94 SGK Hình học 10


Cho phương trình tham số của đường thẳng d:

Đề bài

Cho phương trình tham số của đường thẳng \(d\):  \(\left\{ \matrix{x = 5 + t \hfill \cr y = - 9 - 2t \hfill \cr} \right.\)

Trong các phương trình sau, phương trình nào là tổng quát của (d)?

A. \(2x + y – 1 = 0\)

B. \(2x + 3y + 1 = 0\)

C. \(x + 2y + 2 = 0\)              

D. \(x + 2y – 2 = 0\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có phương trình tham số của đường thẳng: 

\(\left\{ \matrix{
x = 5 + t \hfill \cr
y = - 9 - 2t \hfill \cr} \right. \Rightarrow \left\{ \matrix{
t = x - 5 \hfill \cr
y = - 9 - 2t \hfill \cr} \right.\)

Thay vào: \(y = -9 – 2( x – 5) ⇔ 2x + y – 1 = 0\)

Phương trình tổng quát: \(2x + y – 1 = 0\)

Chọn A.

Cách khác:

d nhận \(\overrightarrow u  = \left( {1; - 2} \right)\) là một vtcp ⇒ d nhận \(\overrightarrow n  = \left( {2;1} \right)\) là một vtpt

d đi qua A(5 ; –9)

⇒ Phương trình tổng quát của d: 2x + y – 1 = 0.

Cách 2:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
x = 5 + t\\
y = - 9 - 2t
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
2x = 10 + 2t\\
y = - 9 - 2t
\end{array} \right.\\
\Rightarrow 2x + y = 10 - 9\\
\Leftrightarrow 2x + y - 1 = 0
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí