Bài 29 trang 98 SGK Hình học 10


Giá trị nào sau đây bằng giá trị của biểu thức : MF1.MF2 – OM2?

Đề bài

Cho elip \((E)\): \({{{x^2}} \over {{a^2}}} + {{{y^2}} \over {{b^2}}} = 1(0 < b < a)\). Gọi \(F_1,F_2\) là hai tiêu điểm và cho điểm \(M(0; -b)\). Giá trị nào sau đây bằng giá trị của biểu thức : \(MF_1. MF_2– OM^2\)

A. \(c^2\)                              B. \(2a^2\)

C. \(2b^2\)                           D. \(a^2– b^2\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có: \(M\left( {0; - b} \right),{F_1}\left( { - c;0} \right),{F_2}\left( {c;0} \right)\)

\(M{F_1} = \sqrt {{{\left( { - c} \right)}^2} + {b^2}}  = \sqrt {{b^2} + {c^2}}  = a\)

\(M{F_2} = \sqrt {{{c}^2} + {b^2}}  = a\)

\(O{M^2} = {0^2} + {\left( { - b} \right)^2} = {b^2}\)

\(MF_1MF_2 – OM^2= a^2– b^2= c^2\).

Vậy chọn A và D đều đúng.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí