Bài 29 trang 98 SGK Hình học 10

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Giải bài 29 trang 98 SGK Hình học 10. Giá trị nào sau đây bằng giá trị của biểu thức : MF1 – MF2 – OM2?

Đề bài

Cho elip \((E)\): \({{{x^2}} \over {{a^2}}} + {{{y^2}} \over {{b^2}}} = 1(0 < b < a)\). Gọi \(F_1,F_2\) là hai tiêu điểm và cho điểm \(M(0; -b)\)

Giá trị nào sau đây bằng giá trị của biểu thức : \(MF_1– MF_2– OM^2\)

A. \(c^2\)                                      B. \(2a^2\)   

C. \(2b^2\)                                    D. \(a^2– b^2\)

Lời giải chi tiết

Elip \((E): {{{x^2}} \over {{a^2}}} + {{{y^2}} \over {{b^2}}} = 1(0 < b < a)\) , có hai tiêu điểm là \(F_1(-c; 0)\) và \(F_2(c; 0)\)

Với \(a^2= b^2+ c^2\)

Ta có \(MF_1 = a, MF_2= b\) và \(OM^2= b^2\)

\(MF_1MF_2 – OM^2= a^2– b^2= c^2\)

Vậy chọn A và D đều đúng.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu