Bài 4 trang 94 SGK Hình học 10


Đường thẳng đi qua điểm M(1, 0) và song song với đường thẳng d: 4x + 2y + 1 = 0 có phương trình tổng quát là:

Đề bài

Đường thẳng đi qua điểm \(M(1; 0)\) và song song với đường thẳng \(d: 4x + 2y + 1 = 0\) có phương trình tổng quát là:

A. \(4x + 2y + 3 = 0\) 

B. \(2x + y + 4 = 0\)

C. \(2x + y – 2 = 0\)  

D. \(x – 2y + 3 = 0\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Tìm VTPT của \(d'\) 

+ Viết phương trình của \(d'\) khi biết nó đi qua điểm \(M (1; 0)\)

Lời giải chi tiết

\(d\) có VTPT \(\overrightarrow n  = \left( {4;2} \right)\)

Vì \(d'//d\) nên \(d'\) nhận \(\overrightarrow n  = \left( {4;2} \right)\) làm VTPT.

Mà \(d'\) đi qua \(M (1; 0)\) nên:

\(4(x – 1) + 2 (y – 0) = 0 \) \(⇔ 2x + y – 2 = 0\)

Vậy chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí