Câu 54 trang 32 SGK Đại số 10 Nâng cao


Chứng minh các định lí sau đây bằng phương pháp phản chứng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng minh các định lí sau đây bằng phương pháp phản chứng.

LG a

Nếu a + b < 2 thì một trong hai số a và b phải nhỏ hơn 1.

Lời giải chi tiết:

Giả sử a ≥ 1 và b ≥ 1 thì a + b ≥ 2

Điều này trái giả thiết a + b < 2.

Vậy một trong hai số a và b phải nhỏ hơn 1.

LG b

Cho n là số tự nhiên, nếu 5n + 4 là số lẻ thì n là số lẻ.

Lời giải chi tiết:

Giả sử n là số chẵn thì n=2k, (k ∈ N).

Khi đó 5n + 4 = 10k + 4 = 2(5k + 2) là một số chẵn.

Hay 5n + 4 là số chẵn trái với giả thiết 5n + 4 là số lẻ.

Vậy n là số lẻ. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí