Câu 47 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao


Biết rằng tốc độ ánh sáng trong chân không là 300 000km/s. Hỏi một năm ánh sáng đi được trong chân không là bao nhiêu (giả sử một năm có 365 ngày)?

Đề bài

Biết rằng tốc độ ánh sáng trong chân không là 300 000km/s. Hỏi một năm ánh sáng đi được trong chân không là bao nhiêu (giả sử một năm có 365 ngày)?

(Hãy viết kết quả dưới dạng kí hiệu khoa học)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đổi 1 năm ra đơn vị giây.

- Tính số km đi được của ánh sáng trong 1 năm.

- Viết dưới dạng kí hiệu khoa học \(\alpha {.10^n}\) với \(1 \le \left| \alpha  \right| < 10\)

Lời giải chi tiết

1 ngày = 24 x 60 x 60 giây = 86400s

⇒ 365 ngày = 365 x 86400s = 31536000s

Vậy một năm ánh sáng đi được trong chân không là:

300000 x 31536000 = 9460800000000km = 9,4608.1012km

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí