Câu 46 trang 29 SGK Đại s Đại số 10 Nâng cao


Sử dụng máy tính bỏ túi:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Sử dụng máy tính bỏ túi:

LG a

Hãy viết giá trị gần đúng của \(\root 3 \of 2 \) chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn.

Lời giải chi tiết:

Bấm máy tính \(\root 3 \of 2 \), trên màn hình hiện số 1,25992105...

Giá trị gần đúng của \(\root 3 \of 2 \) chính xác đến hàng phần trăm là: 1,26

Giá trị gần đúng của \(\root 3 \of {2} \) chính xác đến hàng phần nghìn là: 1,260

LG b

Viết giá trị gần đúng của \(\root 3 \of {100} \) chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn.

Lời giải chi tiết:

Bấm máy tính 3√100 , trên màn hình hiện số 4,641588834.

\(\root 3 \of {100}  \approx 4,64\) (chính xác đến hàng phần trăm)

\(\root 3 \of {100}  \approx 4,642\) (chính xác đến hàng phần nghìn)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.