Câu 45 trang 29 SGK Đại số 10 Nâng cao


Chứng minh rằng chu vi P của sân là P = 13,52m ± 0,04 m. Viết các số đo chu vi dưới dạng chuẩn.

Đề bài

Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng là x = 2,56m ± 0,01 m và chiều dài là y = 4,2 m ± 0,01 m.

Chứng minh rằng chu vi P của sân là P = 13,52m  ± 0,04 m.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
2,56m - 0,01m < x < 2,56m + 0,01m\\
4,2m - 0,01m < y < 4,2m + 0,01m\\
\Rightarrow 6,76m - 0,02m < x + y < 6,76m + 0,02m\\
\Rightarrow 2\left( {6,76m - 0,02m} \right) < 2\left( {x + y} \right) < 2\left( {6,76m + 0,02m} \right)\\
\Rightarrow 13,52m - 0,04m < 2\left( {x + y} \right) < 13,52m + 0,04m\\
\Rightarrow 13,52m - 0,04m < P < 13,52m + 0,04m\\
\Rightarrow P = 13,52m \pm 0,04m
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí