Câu 4.44 trang 109 SBT Đại số 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 4.44 trang 109 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau :

 

LG a

\(\left( { - \sqrt 2 x + 2} \right)\left( {{x} + 1} \right)\left( {2{x} - 3} \right) > 0\)

 

Lời giải chi tiết:

Tập nghiệm \(S = \left( { - \infty ; - 1} \right) \cup \left( {\sqrt 2 ;\dfrac{3}{2}} \right)\)

 

LG b

 \(\dfrac{{ - 4{x} + 1}}{{3{x} + 1}} \le  - 3\)

 

Lời giải chi tiết:

Biến đổi bất phương trình về dạng \(\dfrac{{5{x} + 4}}{{3{x} + 1}} \le 0\)

Tập nghiệm \(S = \left[ { - \dfrac{4}{5}; - \dfrac{1}{3}} \right).\)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.