Câu 4.41 trang 109 SBT Đại số 10 Nâng cao


Giải bài tập Câu 4.41 trang 109 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét dấu của các biểu thức sau bằng cách lập bảng :

 

LG a

\(\left( {3{x} - 1} \right)\left( {{x} + 2} \right)\)

 

Lời giải chi tiết:

\(\left( {3{x} - 1} \right)\left( {{x} + 2} \right) > 0\) khi \(x <  - 2\) hoặc \(x > \dfrac{1}{3};\)

\(\left( {3{x} - 1} \right)\left( {{x} + 2} \right) < 0\) khi \( - 2 < x < \dfrac{1}{3}\).

 

LG b

 \(\dfrac{{2 - 3{x}}}{{5{x} - 1}}\)

 

Lời giải chi tiết:

\({{2 - 3x} \over {5x - 1}} > 0\) khi \({1 \over 5} < x < {2 \over 3}\)

\({{2 - 3x} \over {5x - 1}} < 0\) khi \(x < {1 \over 5}\) hoặc \(x > {2 \over 3}.\)

 

LG c

\(\left( { - x + 1} \right)\left( {{x} + 2} \right)\left( {3{x} + 1} \right)\)

 

Lời giải chi tiết:

Lập bảng sau :

Vậy

\(\left( { - x + 1} \right)\left( {{x} + 2} \right)\left( {3{x} + 1} \right) < 0\) khi \( - 2 < x <  - {1 \over 3}\) hoặc \(x > 1;\)

 

LG d

\(2 - \dfrac{{2 + {x}}}{{3{x} - 2}}\)

 

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(2 - \dfrac{{2 + {x}}}{{3{x} - 2}} = \dfrac{{5{x} - 6}}{{3{x} - 2}}.\) Lập bảng sau :

Vậy

\(2 - {{2 + x} \over {3x - 2}} < 0\) khi \({2 \over 3} < x < {6 \over 5}\)

\(2 - {{2 + x} \over {3x - 2}} > 0\) khi \(x < {2 \over 3}\) hoặc \(x > {6 \over 5}.\)

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.