Câu 44 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Tìm các giới hạn sau :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm các giới hạn sau :

LG a

 \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } x\sqrt {{{2{x^3} + x} \over {{x^5} - {x^2} + 3}}} \)

Lời giải chi tiết:

Với \(x < 0\), ta có :

\( x\sqrt {{{2{x^3} + x} \over {{x^5} - {x^2} + 3}}}\)

\(\eqalign{
&  = x\sqrt {\frac{{{x^3}\left( {2 + \frac{1}{{{x^2}}}} \right)}}{{{x^5}\left( {1 - \frac{1}{{{x^3}}} + \frac{3}{{{x^5}}}} \right)}}} \cr &= x\sqrt {\frac{{2 + \frac{1}{{{x^2}}}}}{{{x^2}\left( {1 - \frac{1}{{{x^3}}} + \frac{3}{{{x^5}}}} \right)}}}   \cr & = x.\frac{1}{{\left| x \right|}}.\sqrt {\frac{{2 + \frac{1}{{{x^2}}}}}{{1 - \frac{1}{{{x^3}}} + \frac{3}{{{x^5}}}}}}  \cr 
&  = x.\frac{1}{{ - x}}.\sqrt {\frac{{2 + \frac{1}{{{x^2}}}}}{{1 - \frac{1}{{{x^3}}} + \frac{3}{{{x^5}}}}}} \cr &= - \sqrt {{{2 + {1 \over {{x^2}}}} \over {1 - {1 \over {{x^3}}} + {1 \over {{x^5}}}}}} \cr} \)

Do đó :  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } x\sqrt {{{2{x^3} + x} \over {{x^5} - {x^2} + 3}}} = - \sqrt 2 \)

Quảng cáo
decumar

LG b

 \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } {{\left| x \right| + \sqrt {{x^2} + x} } \over {x + 10}}\)

Phương pháp giải:

Đưa \(x^2\) ra ngoài dấu căn, chú ý dấu của x.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } {{\left| x \right|+\sqrt {{x^2} + x} } \over {x + 10}}\cr & = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \frac{{\left| x \right| + \sqrt {{x^2}\left( {1 + \frac{1}{x}} \right)} }}{{x + 10}}\cr & = \mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } {{\left| x \right| + \left| x \right|\sqrt {1 + {1 \over x}} } \over {x + 10}} \cr 
& = \mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } {{ - x - x\sqrt {1 + {1 \over x}} } \over {x + 10}} \cr &= \mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } {{ - 1 - \sqrt {1 + {1 \over x}} } \over {1 + {{10} \over x}}} \cr & = \frac{{ - 1 - \sqrt {1 + 0} }}{{1 + 0}}= - 2 \cr} \)

LG c

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } {{\sqrt {2{x^4} + {x^2} - 1} } \over {1 - 2x}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } {{\sqrt {2{x^4} + {x^2} - 1} } \over {1 - 2x}} \cr &= \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } {{{x^2}\sqrt {2 + {1 \over {{x^2}}} - {1 \over {{x^4}}}} } \over {x\left( {{1 \over x} - 2} \right)}} \cr 
& = \mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } x{{\sqrt {2 + {1 \over {{x^2}}} - {1 \over {{x^4}}}} } \over {{1 \over x} - 2}} = - \infty \cr 
& \text{vì}\,\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } x = + \infty \cr &\text{và}\,\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } {{\sqrt {2 + {1 \over {{x^2}}} - {1 \over {{x^4}}}} } \over {{1 \over x} - 2}} = - {{\sqrt 2 } \over 2} < 0 \cr} \)

Cách khác:

LG d

 \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } \left( {\sqrt {2{x^2} + 1} + x} \right)\)

Phương pháp giải:

Nhân và chia với biểu thức \(\left( {\sqrt {2{x^2} + 1} + x} \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& \mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } \left( {\sqrt {2{x^2} + 1} + x} \right)\cr & = \mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } {{2{x^2} + 1 - {x^2}} \over {\sqrt {2{x^2} + 1} - x}} \cr } \)

\( = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \dfrac{{{x^2} + 1}}{{\sqrt {{x^2}\left( {2 + \dfrac{1}{x^2}} \right)}  - x}}\)

\( = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } x.\dfrac{{x + \dfrac{1}{x}}}{{\left| x \right|\sqrt {2 + \dfrac{1}{x^2}}  - x}} \)

\(  = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } x.\dfrac{{x + \dfrac{1}{x}}}{{ - x\sqrt {2 + \dfrac{1}{x^2}}  - x}} \)

\(  = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } x.\dfrac{{1 + \dfrac{1}{x^2}}}{{ - \sqrt {2 + \dfrac{1}{x^2}}  - 1}} =  + \infty \)

Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } x =  - \infty \) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \dfrac{{1 + \dfrac{1}{x^2}}}{{ - \sqrt {2 + \dfrac{1}{x}}  - 1}} = \dfrac{1}{{ - \sqrt 2  - 1}} < 0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.