Câu 3 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao


Viết phương trình hóa học ( có ghi rõ điều kiện) theo sơ đồ tạo thành và chuyển hóa tinh bột sau đây:

Đề bài

Viết phương trình hóa học ( có ghi rõ điều kiện) theo sơ đồ tạo thành và chuyển hóa tinh bột sau đây:

\(C{O_2}\buildrel {(1)} \over
\longrightarrow {\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n}\buildrel {(2)} \over
\longrightarrow {C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow {C_6}{H_{12}}{O_6}\buildrel {(4)} \over
\longrightarrow {C_2}{H_5}OH\)

Giai đoạn nào có thể thực hiện được nhờ xúc tác axit?

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& (1)\,\,6nC{O_2} + 5n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{clorophin}^{as}} {\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n} + 6n{O_2} \uparrow \cr 
& \cr 
& \cr 
& (2)\,\,2{\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n} + n{H_2}O\buildrel {{H^ + }} \over
\longrightarrow n{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} \cr 
& \cr 
& (3){C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}\,\,\,\,\,\,\,\, + {H_2}O\buildrel {{H^ + }} \over
\longrightarrow {C_6}{H_{12}}{O_6} + \,{C_6}{H_{12}}{O_6} \cr 
& \cr 
& (4){C_6}{H_{12}}{O_6}\buildrel {enzim,30 - 35^\circ C} \over
\longrightarrow 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Tinh bột

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài