Câu 3 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao


Viết phương trình hóa học ( có ghi rõ điều kiện) theo sơ đồ tạo thành và chuyển hóa tinh bột sau đây:

Đề bài

Viết phương trình hóa học ( có ghi rõ điều kiện) theo sơ đồ tạo thành và chuyển hóa tinh bột sau đây:

\(C{O_2}\buildrel {(1)} \over
\longrightarrow {\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n}\buildrel {(2)} \over
\longrightarrow {C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}\buildrel {(3)} \over
\longrightarrow {C_6}{H_{12}}{O_6}\buildrel {(4)} \over
\longrightarrow {C_2}{H_5}OH\)

Giai đoạn nào có thể thực hiện được nhờ xúc tác axit?

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& (1)\,\,6nC{O_2} + 5n{H_2}O\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{clorophin}^{as}} {\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n} + 6n{O_2} \uparrow \cr 
& \cr 
& \cr 
& (2)\,\,2{\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n} + n{H_2}O\buildrel {{H^ + }} \over
\longrightarrow n{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} \cr 
& \cr 
& (3){C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}\,\,\,\,\,\,\,\, + {H_2}O\buildrel {{H^ + }} \over
\longrightarrow {C_6}{H_{12}}{O_6} + \,{C_6}{H_{12}}{O_6} \cr 
& \cr 
& (4){C_6}{H_{12}}{O_6}\buildrel {enzim,30 - 35^\circ C} \over
\longrightarrow 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD