Trả lời câu hỏi mục 1 trang 66 SGK Địa lí 8


1. Quan sát hình 19.1, đọc tên và nêu vị trí của các dãy núi, sơn nguyên, đồng bằng lớn trên các châu lục. 2. Quan sát các hình 19.1, 19.2 và dựa vào kiến thức đã học, cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo? 3. Quan sát hình 19.3, 19.4 và 19.5, cho biết nội lực còn tạo ra hiện tượng gì? Nêu một số ảnh hưởng của chúng tới đời sống con người.

Đề bài

1. Quan sát hình 19.1, đọc tên và nêu vị trí của các dãy núi, sơn nguyên, đồng bằng lớn trên các châu lục.

2. Quan sát các hình 19.1, 19.2 và dựa vào kiến thức đã học, cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo?

3. Quan sát hình 19.3, 19.4 và 19.5, cho biết nội lực còn tạo ra hiện tượng gì? Nêu một số ảnh hưởng của chúng tới đời sống con người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Quan sát hình 19.1

2. Quan sát các hình 19.1, 19.2

3. Quan sát hình 19.3, 19.4 và 19.5

Lời giải chi tiết

1. Các dãy núi, sơn nguyên, đồng bằng lớn trên các châu lục

2. Các dãy núi cao và núi lửa của thế giới xuất hiện chủ yếu ở vị trí tiếp xúc của các mảng kiến tạo, đặc biệt núi lửa được hình thành chủ yếu ở nơi hai mảng tách xa nhau (vành đai núi lửa Thái Bình Dương).

3. Nội lực

- Các hiện tượng của nội lực: động đất, núi lửa.

- Ảnh hưởng của chúng lớn đời sống con người:

+ Động đất: phá hủy nhà cửa, đường sá, cầu cống, gây thiệt hại về người...

+ Núi lửa: khi dung nham phong hoá tạo ra đất ba dan màu mỡ thích hợp trồng cây công nghiệp...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 82 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí