Cách dùng used


Used là thì quá khứ của một động từ khiếm khuyết không có thì hiện tại

A. Hình thức

Used là thì quá khứ của một động từ khiếm khuyết không có thì hiện tại :

Xác định : Used cho tất cả các ngôi.

Phủ định : Used not/usedn’t cho tất cả các ngôi

Nghi vấn : Used you/he/they ? ..v...v...

Nghi vấn phủ định : used you not I usedn’t you ? v.v... Phủ định và nghi vấn cũng có thể được tạo thành bởi did:

Didn’t use to did you use to ? didn’t you use to ? Đây là hình thức không chính thức, thường ở đàm thoại :

Used theo sau là một nguyên mẫu có to, thường xem là used to.

B. Cách dùng

Used được dùng :

1. Diễn đạt một thói quen không còn tiếp tục hay một tình huống ở quá khứ tương phản với hiện tại :

I used to smoke cigarettes, now I smoke a pipe.

(Tôi thường hút thuốc lá trước kia ; bây giờ tôi hút píp). He used to drink beer; now he drinks wine.

(Ông ta thường uống bia trước kia ; bây giờ ông ta uống rượu).

She usedn’t to like Tom but she quite likes him now. Hay She used to dislike Tom but she quite likes him now.                                   

(Cô ta đã không thích Tom trước kia nhưng bay giờ cô ta hoàn toàn thích anh ấy).

Used thường không được nhấn giọng, nhưng có thể được nhấn giọng khi người nói muốn nhấn mạnh sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại.

2. Để diễn đạt một thói quen, ở đây chúng ta không hình thành một sự tương phản của một người nào đó trong suốt một giai đoạn nhất định. Thường là có một sự thành công của hành động. Used to ở đây có thể thay thế bằng would (nhưng would, không thể thay thế used to để chỉ một thói quen không liên tục).Used ở đây luôn luôn không nhấn giọng:

Tom and Ann were a young married couple. Every morning Tom used to kiss Ann and set off for work. Ann used to stand atbthe window and wave goodbye, in the evening she used to welcome him and ask him to tell her about his day.

(Tom và Ann là một cặp vợ chồng trẻ. Mỗi sáng Tom thường hôn Ann và bắt đầu đi làm. Ann thường đứng ở cữa sổ vẫy chào tạm biệt. Buổi chiều, cô thường đón anh ta về nhà và bảo anh ta kể cho cô nghe về ngày làm việc của anh ấy).

Nếu chúng ta dùng would, chúng ta có :

Every morning Tom would kiss Ann and set off for work. Ann would stand at the door and wave goodbye..v..v..

Hãy nhớ rằng used không có hình thức hiện tại. Vì thế những thói quen ở hiện tại chúng ta phải dùng thì hiện tại đơn giản.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu