Cách dùng care, like, love, hate, prefer

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Nhưng would care for và would like có thể được theo sau bởi danh động từ khi ta không nghĩ tới hành động mà đang xem xét ý thích của chủ từ. Cũng nên lưu ý rằng would care for/would like có thể được thay thế bởi would, enjoy

A. Khi được dùng trong thì điều kiện, các động từ này thường được theo sau bởi nguyên mẫu : .

Would you care/like, to come with me ?

(Cậu có muốn đi với tớ không ?)

I’d like to (come) very much (Tôi rất muốn.)

Hoặc I’d hate to spend Christmas alone.

(Tôi rất ghét đi chơi Nôen có một mình.)

Ở đây chúng ta đang nghĩ tới một hành động cụ thể trong tương lai.

B. Nhưng would care for và would like có thể được theo sau bởi danh động từ khi ta không nghĩ tới hành động mà đang xem xét ý thích của chủ từ. Cũng nên lưu ý rằng would care for/would like có thể được thay thế bởi would, enjoy :

She would like/would enjoy riding if she could ride better (Nếu biết cưỡi ngựa khá hơn thì cô ta rất thích cưỡi.)

I wonder if Tom would, care for/would enjoy hang-gliding (Tôi không biết thằng Tom có thích đu trượt dây không ?)

Hate và prefer cùng được dùng tương tự nhưng kém phổ biến hơn :

C. Khi được dùng trong các thì hiện tại và quá khứ, care for, like (= enjoy), love, hate và prefer thường được theo sau bởi danh động từ :                                                              .            .

He doesn't/didn’t care for dancing (Anh ta không muốn khiêu vũ)

They love/loved wind-surfing                                  

(Họ thích chơi môn buồm lướt sóng)

He prefers/preferred walking to cycling (Anh tathích đi bộ hơn đi xe đạp.)

Nhưng trong tiếng Mỹ ta có thể dùng nguyên mẫu rất phổ biến :

They love/loved, to run on the sands (Họ thích chạy trên cát.)

D. Tuy nhiên cần lưu ý rằng like cũng có thể hàm nghĩa là «nghĩ là nên... » và luôn luôn được theo sau bởi nguyên mẫu :

She likes them to ploy in the garden (Cô ấy thích họ chơi ở trong vườn hơn.)

*  I like to go to the dentist twice a year (Tôi muốn đi khám nha sĩ 2 lần mỗi năm.)

So sánh câu này với câu I like going to the dentist (Tôi thích đi khám nha sĩ; ám chỉ rằng tôi thích hành động đi khám của tôi. Tương tự, I dont like to go = «Tôi nghĩ là không nên đi», trong khi I don’t like going = Tôi không thích việc đi».

Cũng cần lưu ý thêm điểm khác biệt khác giữa hai dạng phủ định này.

I don’t like to go thường có nghĩa là «Tôi không đi»

(vì tôi nghĩ là không nên đi.)

I don’t like going thường có nghĩa là:

(Tôi đi, mặc dù tôi không thích đi)

— Tương tự I didn’t like to open the letter có nghĩa là:

(tôi không mở vì tôi nghĩ là không nên làm thế).

Nhưng I didn't like opening the letter có nghĩa là

(Tôi mở thư một cách hời hợt)

E. enjoy và dislike luôn luôn được theo sau bởi danh từ, đại từ hoặc danh động từ.

Cách dùng would like và want Cách dùng would like và want

Khi không yêu cầu mà chỉ nói về ước muốn của mình ta có thể dùng would like hoặc want trong câu khẳng định, nghi vấn hoặc phủ định. Mặc dù không có sự khác nhau về nghĩa, nhưng i want thường nghe có vẻ tự tin hơn I would Like và I want thường dùng cho các ước muốn rõ ràng, cụ thể

Xem chi tiết
Cách dùng Would rather/sooner và would prefer/prefer Cách dùng Would rather/sooner và would prefer/prefer

Would rather/sooner được theo sau bởi nguyên mẫu không có to khi chúng có cùng một chủ thể :Tom would rather read than talk (Tom thích đọc hơn nói chuyện).1. Would rather is sooner + nguyên mẫu có thể được dùng thay cho prefer + danh động từ cho các hành động hiện tại :

Xem chi tiết
Thêm những ví dụ về ý thích Thêm những ví dụ về ý thích

I like hot weather better than cold = I prefer hot weather to cold = I\'d rather/sooner have hot weather than cold. (Tôi thích thời tiết nóng hơn lạnh).- I like skiing better then skating = I prefer skiing to skating — I\'d rather/sooner ski than skate

Xem chi tiết
Cách dùng Wish, want và would like Cách dùng Wish, want và would like

Wish, want và would like đều có nghĩa là «ước muốn», wish là từ trịnh trọng nhất. (Want và would like Xem 296.)A. Wish có thế được theo sau trực tiếp bởi nguyên mẫu hoặc túc từ + nguyên mẫu :Why do/did you wish to see the manager ? — I wish/wished to make a complaint.

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng