Các nước Đông Nam Á hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội


Vị trí địa lí giữa các nước trong khu vực cũng tạo thuận lợi cho các nước hợp tác với nhau...

2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội

- Các nước Đông Nam Á có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa lí, tự nhiên, văn hóa xã hội để hợp tác phát triển kinh tế.

- Năm 1989, ba nước Malaysia, Singapore và Indonesia đã lập tam giác tăng trưởng kinh tế Xi-giô-ri.

=> đem lại nhiều kết quả trong kinh tế, đặc biệt là công nghiệp.

- Những biểu hiện khác của sự hợp tác giữa các nước Đông Nam Á:

+ Nước phát triển giúp đỡ nước kém phát triển.

+ Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.

+ Xây dựng tuyến đường sắt, đường bộ giữa các nước.

+ Phối hợp khai thác và bảo vệ sông Mê Công.

- Tuy nhiên vào cuối những năm 90 của thế kỉ XX, các nước ASEAN gặp một sở khó khăn như khủng hoảng kinh tế, xung đột tôn giáo, thiên tai. Điều đó càng đòi hỏi phải đoàn kết, hợp tác cùng giải quyết những khó khăn đó.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 38 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí