Giải bài tập thực hành trang 124 SGK Địa lí 8


Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông sau đây, hãy: a) Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực (mỗi lưu vực một biểu đồ). b) Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng. c) Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung.

Đề bài

Căn cứ vào bảng lượng mưa và lượng dòng chảy tại các lưu vực sông sau đây, hãy:

a) Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên từng lưu vực (mỗi lưu vực một biểu đồ).

b) Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng.

c) Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Kĩ năng vẽ biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa.

- Kĩ năng tính toán số liệu và nhận xét biểu đồ khí hậu.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ biểu đồ kết hợp

Biểu đồ chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Hồng

 

Biểu đồ chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Gianh

b) Tính thời gian và độ dài (số tháng) của mùa mưa và mùa lũ tại các lưu vực theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình tháng:

- Lượng mưa trung bình các tháng ở lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây): 153,3 mm; ở lưu vực sông Gianh (trạm Đồng Tâm): 185,8 mm.

+ Các tháng mùa mưa trên sông Hồng: 6 tháng (từ tháng 5 - 10).

+ Các tháng mùa mưa trên sông Gianh: 4 tháng (từ tháng 8 - 11).

- Lưu lượng dòng chảy trung bình các tháng ở lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây): 3632,6 m3/s; ở lưu vực sông Gianh (trạm Đồng Tâm): 61,7m3/s.

+ Các tháng mùa lũ trên sông Hồng: 5 tháng (từ tháng 6 - 10).

+ Các tháng mùa lũ trên sông Gianh: 3 tháng (từ tháng 9 -11).

c) Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực nói riêng và trên toàn quốc nói chung

- Các tháng của mùa lũ trùng với các tháng mùa mưa:

+ Trên lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây): tháng 6, 7, 8, 9, 10.

+ Trên lưu vực sông Gianh (Trạm Đồng Tâm): tháng 9, 10, 11.

- Các tháng của mùa lũ không trùng hợp với các tháng mùa mưa:

+ Trên lưu vực sông Hồng (Trạm Sơn Tây): tháng 5.

+ Trên lưu vực sông Gianh (Trạm Đồng Tâm): tháng 8.

=> Sông Hồng mùa mưa vào hè thu nên mùa lũ cũng rơi vào thời gian này. Sông Gianh có mùa mưa lùi về thu đông nên mùa lũ cũng lùi về các tháng cuối năm (tháng 9, 10, 11). Nhìn chung ở nước ta, chế độ nước sông trùng với chế độ mưa, mùa lũ trùng mùa mưa và mùa cạn trùng mùa khô. Tuy nhiên trên thực tế mùa lũ thường lùi sau mùa mưa khoảng 1 tháng, vì nước mưa cần thời gian để tích đủ lượng nước.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 424 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.