Bài 9 trang 187 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Giải bài 9 trang 187 SGK Hóa học 11. Cho 3,70 gam một ancol

Đề bài

Cho 3,70 gam một ancol X no,đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra (đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O

B. C3H10O

C. C4H10O

D. C4H8O

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi số mol H2 = ?

Gọi công thức của ancol X no đơn chức, mạch hở là CnH2n+1OH ( n≥ 1)

PTHH: 2CnH2n+1OH + 2Na → 2CnH2n+1ONa + H2

nC2H5OH = 2nH2 = ?

=> MC2H5OH = m : nC2H5OH => n =? => CTPT của X

Lời giải chi tiết

\({n_{{H_2}}} = \frac{{0,56}}{{22,4}} = 0,025\,(mol)\)

Gọi công thức của ancol X no đơn chức, mạch hở là CnH2n+1OH ( n≥ 1)

PTHH: 2CnH2n+1OH + 2Na → 2CnH2n+1ONa + H2

nC2H5OH = 2nH2 = 2.0,025 = 0,05 (mol)

\(\begin{gathered}
{M_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}} = \frac{{3,7}}{{0,05}} = 74\,(g/mol) \hfill \\
= > 14n + 1 + 17 = 74 \hfill \\
= > n = 4 \hfill \\
CTPT:{C_4}{H_{10}}O \hfill \\
\end{gathered} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 40. Ancol

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu