Bình chọn:
4.4 trên 122 phiếu
Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc có đông cơ hơi nước? Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc có đông cơ hơi nước?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 52 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp và quân sự? Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp và quân sự?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 52 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII - XIX? Nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII - XIX?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 53 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII - XIX? Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ XVIII - XIX?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 53 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII - XIX. Nêu tên những tác giả và tác phẩm tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX. Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Giải bài tập 1 trang 55 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Vai trò của văn học, nghệ thuật trong các cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của nhân dân? Vai trò của văn học, nghệ thuật trong các cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của nhân dân?

Giải bài tập 2 trang 55 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Bằng những kiến thức đã học, hãy giới thiệu vài nét về một tác giả hay một tác phẩm văn học tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII - XIX. Bằng những kiến thức đã học, hãy giới thiệu vài nét về một tác giả hay một tác phẩm văn học tiêu biểu trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Giải bài tập 3 trang 55 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết