Bài 7 trang 138 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Giải bài 7 trang 138 SGK Hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi công thức phân tử của ankadien liên hợp là CnH2n-2 ( n ≥ 4)

Tính số mol của CO2

BTKL => mH = mX – mC =? => nH2O= ?

Đốt cháy X luôn có: nX = nCO2 – nH2O =? (mol) (Vì X có 2 liên kết pi trong phân tử)

\(n = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_X}}} = ?\) => CTPT và CTCT của X

Lời giải chi tiết

Gọi công thức phân tử của ankadien liên hợp là CnH2n-2 ( n ≥ 4)

\({n_{C{O_2}}} = \frac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4\,(mol)\)

Bảo toàn khối lượng: mX = mC + mH

=> mH = 5,4 – 0,4.12= 0,6 (mol)

\({n_{H2O}} = \frac{1}{2}{n_H} = \frac{1}{2}\,.0,6 = 0,3(mol)\)

Đốt cháy X luôn có nX = nCO2 – nH2O = 0,4 - 0,3 = 0,1 (mol)

\(\begin{gathered}
{n_X} = \frac{{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}}}{2} \hfill \\
n = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_X}}} = \frac{{0,4}}{{0,1}} = 4 \hfill \\
= > \,CTPT:{C_4}{H_6} \hfill \\
= > \,CTCT:\,C{H_2} = CH - CH = C{H_2} \hfill \\
\end{gathered} \) 

(vì X là ankađien liên hợp nên loại D)

Đáp án A

Loigiaihay.com

 

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Bài 6 trang 138 SGK Hóa học 11 Bài 6 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 trang 138 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế polibuta – 1,3 – đien từ but-1-en

Xem chi tiết
Bài 5 trang 138 SGK Hóa học 11 Bài 5 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 trang 138 SGK Hóa học 11. Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra.

Xem chi tiết
Bài 4 trang 138 SGK Hóa học 11 Bài 4 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 trang 138 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế: 1,2 – đicloetan; 1,1 – đicloetan từ etan và các chất vô cơ cần thiết

Xem chi tiết
Bài 3 trang 138 SGK Hóa học 11 Bài 3 trang 138 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 trang 138 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 45 SGK Hóa học 11 Bài 2 trang 45 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 trang 45 SGK Hóa học 11. Lập các phương trình hóa học:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 45 SGK Hóa học 11 Bài 6 trang 45 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 trang 45 SGK Hóa học 11. Khi hòa tan 30,0 g hỗn hợp đồng và đồng

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho Báo cáo thực hành: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Thí nghiệm 1. Tính oxi hóa của axit nitric - Dụng cụ: 2 ống nghiệm, đèn cồn, bông tẩm, bộ giá thí nghiệm...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 50 SGK Hóa học 11 Bài 5 trang 50 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 trang 50 SGK Hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu