Bài 7 trang 138 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Giải bài 7 trang 138 SGK Hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 5,40g ankadien liên hợp X thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) Công thức nào sau đây là công thức cấu tạo của X ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi công thức phân tử của ankadien liên hợp là CnH2n-2 ( n ≥ 4)

Tính số mol của CO2

BTKL => mH = mX – mC =? => nH2O= ?

Đốt cháy X luôn có: nX = nCO2 – nH2O =? (mol) (Vì X có 2 liên kết pi trong phân tử)

\(n = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_X}}} = ?\) => CTPT và CTCT của X

Lời giải chi tiết

Gọi công thức phân tử của ankadien liên hợp là CnH2n-2 ( n ≥ 4)

\({n_{C{O_2}}} = \frac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4\,(mol)\)

Bảo toàn khối lượng: mX = mC + mH

=> mH = 5,4 – 0,4.12= 0,6 (mol)

\({n_{H2O}} = \frac{1}{2}{n_H} = \frac{1}{2}\,.0,6 = 0,3(mol)\)

Đốt cháy X luôn có nX = nCO2 – nH2O = 0,4 - 0,3 = 0,1 (mol)

\(\begin{gathered}
{n_X} = \frac{{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}}}{2} \hfill \\
n = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_X}}} = \frac{{0,4}}{{0,1}} = 4 \hfill \\
= > \,CTPT:{C_4}{H_6} \hfill \\
= > \,CTCT:\,C{H_2} = CH - CH = C{H_2} \hfill \\
\end{gathered} \) 

(vì X là ankađien liên hợp nên loại D)

Đáp án A

Loigiaihay.com

 

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu