Bài 5 trang 138 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu

Giải bài 5 trang 138 SGK Hóa học 11. Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra.

Đề bài

Cho 4,48 lít khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch brom dư, thấy dung dịch nhạt màu và còn 1,12 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của khí metan trong hỗn hợp là:
A. 25,0 %

B. 50,0 %

C. 60,0 %

D. 37,5%

Phương pháp giải - Xem chi tiết

metan không tác dụng với dd nước brom => khí thoát ra là metan có V = 1,12 (lít)

=> Thành phần phần trăm về thế tích: \({V_{C{H_4}}} = \frac{{{V_{C{H_4}}}}}{{{V_{hh}}}}.100\%  = ?\)

Lời giải chi tiết

metan không tác dụng với dd nước brom => khí thoát ra là metan có V = 1,12 (lít)

Đáp án A

Loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankadien

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu