Bài 7 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao


Đề bài

Thực hiện sự điện phân dung dịch \(CuS{O_4}\) với một điện cực bằng graphit và một điện cực bằng đồng.

Thí nghiệm 1: Người ta nối điện cực graphit với cực (+) và điện cực đồng với cực ( - ) của nguồn điện.

Thí nghiệm 2: đảo lại, người ta nối điện cực graphit với cực ( - ) và điện cực đồng với cực (+) của nguồn điện .

a. Hãy mô tả hiện tượng quan sát được và cho biết phản ứng xảy ra ở mỗi điện cực trong các thí nghiệm trên

b. Hãy so sánh độ pH của dung dịch trong 2 thí nghiệm trên.

c. Hãy so sánh nồng độ ion \(C{u^{2 + }}\) trong dung dịch sau 2 thí nghiệm.

Lời giải chi tiết

a. \(CuS{O_4} \to C{u^{2 + }} + S{O_4}^{2 - }\)

Hiện tượng thí nghiệm 1: Graphit là anot (cực +), Cu là catot ( cực -)

Ở anot có bọt khí \({O_2}\) thoát ra; ở catot có Cu bám lên, màu xanh của dung dịch nhạt dần.

Catot ( - ): \(C{u^{2 + }},{H_2}O\)      

\(C{u^{2 + }} + 2e \to Cu.\) 

\(anot( + ):S{O_4}^{2 - },{H_2}O\)  

\({H_2}O -2e\to 2{H^ + } + {1 \over 2}{O_2} \)

Phương trình điện phân: 

\(CuS{O_4} + {H_2}O\buildrel {đpdd} \over
\longrightarrow Cu + {1 \over 2}{O_2} + {H_2}S{O_4}\)

Hiện tượng thí nghiệm 2:

Cực \(Cu\) (anot) bị tan, cực graphit (catot) có \(Cu\) bám lên, màu xanh của dung dịch không đổi.

Catot ( - ): \(C{u^{2 + }},{H_2}O\)      

\(C{u^{2 + }} + 2e \to Cu.\) 

\(anot( + ):S{O_4}^{2 - },{H_2}O\)

\(Cu \to C{u^{2 + }} + 2e\)

Phương trình điện phân: 

\(Cu_{anot} + C{u^{2 + }}_{dd}\buildrel {dp{\rm{dd}}} \over
\longrightarrow C{u^{2 + }}_{dd} + Cu_{catot}\)

b. Thí nghiệm 1: pH giảm  ( nồng độ \({H^ + }\) tăng)

    Thí nghiệm 2: pH không đổi

c. Thí nghiệm 1: Nồng độ \(C{u^{2 + }}\) sau điện phân giảm.

 Thí nghiệm  2: Nồng độ \(C{u^{2 + }}\) không thay đổi trong quá trình điện phân.

loigiaihay.com


Bình chọn:
2.7 trên 7 phiếu
 • Bài 6 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

  Điện phân 100 ml một dung dịch có hòa tan 13,5 gam và 14,9 gam KCl ( có màng ngăn và điện cực trơ ). a. Trình bày sơ đồ và phương trình hóa học của phản ứng điện phân có thể xảy ra. b. Hãy cho biết chất nào còn lại trong dung dịch điện phân. Biết thời gian điện phân là 2 giờ, cường độ dòng điện là 5,1A c. Hãy xác định nồng độ mol các chất có trong dung dịch sau điện phân. Biết rằng dung dịch sau điện phân đã được pha loãng cho đủ 200 ml.

 • Bài 5 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

  Khi nung 23,2 gam sunfua của một kim loại hóa trị hai trong không khí rồi làm nguội sản phẩm phản ứng thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng sản phẩm khí này làm mất màu dung dịch có chứa 25,4 gam iot. Xác định tên của kim loại đó.

 • Bài 4 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

  Điều chế Mg, Cu, K từ các chất đã cho. Hãy viết phương trình phản ứng hóa học.

 • Bài 3 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

  Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây thuộc phương pháp nhiệt luyện?

 • Bài 2 SGK trang 142 hoá học 12 nâng cao

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.