Bài 3 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao


Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây thuộc phương pháp nhiệt luyện?

Đề bài

Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây thuộc phương pháp nhiệt luyện?

\(\eqalign{
& A.C + ZnO \to Zn + CO \cr 
& B.A{l_2}{O_3} \to 2Al + {3 \over 2}{O_2} \cr 
& C.MgC{l_2} \to Mg + C{l_2} \cr 
& D.Zn + 2Ag{\left( {CN} \right)_2} \to Zn\left( {CN} \right)_4^{2 - } + 2Ag \cr} \)

Lời giải chi tiết

Chọn A

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu
 • Bài 4 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

  Điều chế Mg, Cu, K từ các chất đã cho. Hãy viết phương trình phản ứng hóa học.

 • Bài 5 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

  Khi nung 23,2 gam sunfua của một kim loại hóa trị hai trong không khí rồi làm nguội sản phẩm phản ứng thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng sản phẩm khí này làm mất màu dung dịch có chứa 25,4 gam iot. Xác định tên của kim loại đó.

 • Bài 6 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

  Điện phân 100 ml một dung dịch có hòa tan 13,5 gam và 14,9 gam KCl ( có màng ngăn và điện cực trơ ). a. Trình bày sơ đồ và phương trình hóa học của phản ứng điện phân có thể xảy ra. b. Hãy cho biết chất nào còn lại trong dung dịch điện phân. Biết thời gian điện phân là 2 giờ, cường độ dòng điện là 5,1A c. Hãy xác định nồng độ mol các chất có trong dung dịch sau điện phân. Biết rằng dung dịch sau điện phân đã được pha loãng cho đủ 200 ml.

 • Bài 7 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

  Thực hiện sự điện phân dung dịch

 • Bài 2 SGK trang 142 hoá học 12 nâng cao

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD