Bài 4 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao


Điều chế Mg, Cu, K từ các chất đã cho. Hãy viết phương trình phản ứng hóa học.

Đề bài

Từ \(MgC{O_3}\) điều chế \(Mg\). Từ \(CuS\) điều chế \(Cu\). Từ \({K_2}S{O_4}\) điều chế \(K\) ( các chất trung gian tuỳ ý chọn ). Hãy viết phương trình hoá học.

Lời giải chi tiết

Từ \(MgC{O_3}\) điều chế Mg

\(\eqalign{
& MgC{O_3} \to MgC{l_2} \to Mg. \cr 
& MgC{O_3} + 2HCl \to MgC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O. \cr 
& MgC{l_2}\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow Mg + C{l_2} \cr} \)

Từ \(CuS\) điều chế \(Cu\)

\(\eqalign{
& CuS \to CuO \to Cu. \cr 
& CuS + {3 \over 2}{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow CuO + S{O_2} \cr 
& CuO + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow Cu + {H_2}O. \cr} \)

Từ \({K_2}S{O_4}\) điều chế \(K\)

\(\eqalign{
& {K_2}S{O_4} \to KCl \to K \cr 
& {K_2}S{O_4} + BaC{l_2}\buildrel {} \over
\longrightarrow 2KCl + BaS{O_4} \downarrow \cr 
& 2KCl\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow 2K + C{l_2} \uparrow . \cr} \)

 Hoặc     \({K_2}S{O_4} \to KOH \to K.\)

\(\eqalign{
& {K_2}S{O_4} + Ba{(OH)_2} \to BaS{O_4} \downarrow + 2KOH. \cr 
& 4KOH\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow 4K + {O_2} + 2{H_2}O \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài