Bài 4 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao


Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Từ \(MgC{O_3}\) điều chế \(Mg\). Từ \(CuS\) điều chế \(Cu\). Từ \({K_2}S{O_4}\) điều chế \(K\) ( các chất trung gian tuỳ ý chọn ). Hãy viết phương trình hoá học.

Lời giải chi tiết

Từ \(MgC{O_3}\) điều chế Mg

\(\eqalign{
& MgC{O_3} \to MgC{l_2} \to Mg. \cr 
& MgC{O_3} + 2HCl \to MgC{l_2} + C{O_2} + {H_2}O. \cr 
& MgC{l_2}\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow Mg + C{l_2} \cr} \)

Từ \(CuS\) điều chế \(Cu\)

\(\eqalign{
& CuS \to CuO \to Cu. \cr 
& CuS + {3 \over 2}{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow CuO + S{O_2} \cr 
& CuO + {H_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow Cu + {H_2}O. \cr} \)

Từ \({K_2}S{O_4}\) điều chế \(K\)

\(\eqalign{
& {K_2}S{O_4} \to KCl \to K \cr 
& {K_2}S{O_4} + BaC{l_2}\buildrel {} \over
\longrightarrow 2KCl + BaS{O_4} \downarrow \cr 
& 2KCl\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow 2K + C{l_2} \uparrow . \cr} \)

 Hoặc     \({K_2}S{O_4} \to KOH \to K.\)

\(\eqalign{
& {K_2}S{O_4} + Ba{(OH)_2} \to BaS{O_4} \downarrow + 2KOH. \cr 
& 4KOH\buildrel {dpnc} \over
\longrightarrow 4K + {O_2} + 2{H_2}O \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
 • Bài 5 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

  Khi nung 23,2 gam sunfua của một kim loại hóa trị hai trong không khí rồi làm nguội sản phẩm phản ứng thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng sản phẩm khí này làm mất màu dung dịch có chứa 25,4 gam iot. Xác định tên của kim loại đó.

 • Bài 6 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

  Điện phân 100 ml một dung dịch có hòa tan 13,5 gam và 14,9 gam KCl ( có màng ngăn và điện cực trơ ). a. Trình bày sơ đồ và phương trình hóa học của phản ứng điện phân có thể xảy ra. b. Hãy cho biết chất nào còn lại trong dung dịch điện phân. Biết thời gian điện phân là 2 giờ, cường độ dòng điện là 5,1A c. Hãy xác định nồng độ mol các chất có trong dung dịch sau điện phân. Biết rằng dung dịch sau điện phân đã được pha loãng cho đủ 200 ml.

 • Bài 7 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

  Thực hiện sự điện phân dung dịch

 • Bài 3 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

  Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây thuộc phương pháp nhiệt luyện?

 • Bài 2 SGK trang 142 hoá học 12 nâng cao

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.