Bài 5 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao


Khi nung 23,2 gam sunfua của một kim loại hóa trị hai trong không khí rồi làm nguội sản phẩm phản ứng thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng sản phẩm khí này làm mất màu dung dịch có chứa 25,4 gam iot. Xác định tên của kim loại đó.

Đề bài

Khi nung \(23,2\) gam sunfua của một kim loại hoá trị hai trong không khí rồi làm nguội sản phẩm phản ứng thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng sản phẩm khí này làm mất màu dung dịch có chứa \(25,4\) gam iot. Xác định tên của kim loại đó.

Lời giải chi tiết

Gọi kim loại cần tìm là \(R\)

\({n_{I_2}} = {{25,4} \over {254}} = 0,1\;mol\)

 \(RS + {O_2} \to R + S{O_2}\)

 \(0,1\)                  \(\buildrel {} \over
\longleftarrow \) \( 0,1\)

 \(S{O_2} + {I_2} + 2{H_2}O \to {H_2}S{O_4} + 2HI.\)

 \(0,1\)    \( \leftarrow 0,1\)

Ta có: \((M_R+32).0.1=23,2\Rightarrow M_R=200\)

Vậy kim loại \(R\) là: thủy ngân (\(Hg\))

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.