Bài 5 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao


Khi nung 23,2 gam sunfua của một kim loại hóa trị hai trong không khí rồi làm nguội sản phẩm phản ứng thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng sản phẩm khí này làm mất màu dung dịch có chứa 25,4 gam iot. Xác định tên của kim loại đó.

Đề bài

Khi nung \(23,2\) gam sunfua của một kim loại hoá trị hai trong không khí rồi làm nguội sản phẩm phản ứng thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng sản phẩm khí này làm mất màu dung dịch có chứa \(25,4\) gam iot. Xác định tên của kim loại đó.

Lời giải chi tiết

Gọi kim loại cần tìm là \(R\)

\({n_{I_2}} = {{25,4} \over {254}} = 0,1\;mol\)

 \(RS + {O_2} \to R + S{O_2}\)

 \(0,1\)                  \(\buildrel {} \over
\longleftarrow \) \( 0,1\)

 \(S{O_2} + {I_2} + 2{H_2}O \to {H_2}S{O_4} + 2HI.\)

 \(0,1\)    \( \leftarrow 0,1\)

Ta có: \((M_R+32).0.1=23,2\Rightarrow M_R=200\)

Vậy kim loại \(R\) là: thủy ngân (\(Hg\))

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài