Bài 5 trang 172 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Giải bài 5 trang 172 SGK Hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X...

Đề bài

Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X (là chất lỏng ở điều kiện thường) thu được CO2 và H2O có số mol theo tỉ lệ 2 : 1. Công thức phân tử của X có thể là công thức nào sau đây?

A. C4H4.                      B. C5H12.                    

C. C6H6.                      D. C2H2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chất X là chất lỏng ở điều kiện thường => số C phải từ 4C trở lên

ta thấy tỉ lệ CO2 lớn hơn H2O => X phải có chứa từ 2 liên kết pi trở lên

Thấy chỉ có C6Hlà thỏa mãn

Lời giải chi tiết

Chất X là chất lỏng ở điều kiện thường => số C phải từ 4C trở lên

ta thấy tỉ lệ CO2 lớn hơn H2O => X phải có chứa từ 2 liên kết pi trở lên

Thấy chỉ có C6Hlà thỏa mãn

Đáp án C

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu