Bài 3 trang 172 SGK Hóa học 11

Bình chọn:
3.1 trên 10 phiếu

Giải bài 3 trang 172 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học ...

Đề bài

Viết phương trình hóa học của các phản ứng hoàn thành dãy chuyển hóa sau:

a) Etan  \(\overset{(1)}{\rightarrow}\)  etilen    \(\overset{(2)}{\rightarrow}\)   politilen.

b) Metan  \(\overset{(1)}{\rightarrow}\)  axetilen  \(\overset{(2)}{\rightarrow}\)  vinylaxetilen  \(\overset{(3)}{\rightarrow}\)  butanđien  \(\overset{(4)}{\rightarrow}\)  polibutađien.

c) Benzen → brombenzen.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi nhớ: từ chất có nhiều H sang chất có ít H ta dùng phản ứng tách

Từ chất có ít H sang chất có nhiều H ta dùng phản ứng cộng với H2 ( xt Ni)

Lời giải chi tiết

a)

(1) CH3-CH3 \(\xrightarrow{{{{500}^0}C,xt,p}}\) CH2=CH2 + H2

(2) CH2=CH2  \(\xrightarrow{{{t^0},p,xt\,}}\) ( -CH2-CH2-)n

b)

(1) 2CH4 \(\xrightarrow[{lam\,\operatorname{lanh} \,nhanh}]{{{{1500}^0}C}}\) C2H2 + 3H2

(2)  C2H2 \(\xrightarrow{{N{H_4}Cl,CuCl}}\) CH≡C-CH=CH2

(3) CH≡C-CH=CH2  + H2 \(\xrightarrow{{Pb,{t^0}}}\) CH2=CH-CH=CH2

(4) CH2=CH-CH=CH2  \(\xrightarrow{{{t^0},p,xt\,Na}}\) (-CH2-CH=CH-CH2-)n

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan