Bài 1 trang 172 SGK Hóa học 11


So sánh tính chất hóa học của:

Đề bài

So sánh tính chất hóa học của:

a) anken với ankin                    b) ankan với ankylbenzen.

Cho thí dụ minh họa.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) 

So sánh tính chất hóa học giống nhau ( cộng H2, cộng dd Br2dd thuốc tím)

Tính chất hóa học khác nhau: ank-1-in có phản ứng với AgNO3 trong NH3

b) 

Tính chất hóa học giống nhau: có phản ứng thế; phản ứng tách

Tính chất hóa học khác nhau: có phản ứng cộng H2 ; phản ứng làm mất màu dd thuốc tím khi đun nóng

 

Lời giải chi tiết

a) So sánh tính chất hóa học anken và ankin:

- Giống nhau:

+ Cộng hiđro ( xúc tác Ni, t0)

CH2=CH2 + H2  \(\xrightarrow{{Ni,{t^0}}}\) CH3-CH3

CH≡CH + H2 \(\xrightarrow{{Ni,{t^0}}}\) CH3-CH3

+ Cộng brom (dung dịch).

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

CH≡CH + 2Br2 → CHBr2-CHBr­2

+ Cộng HX theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

+ Làm mất màu dung dịch KMnO4.

3CH≡CH + 4H2O + 8KMnO4 → 3(COOH)2 + 8MnO2↓ + 8KOH

3CH2=CH2 +2KMnO4+ 4H2O → 3CH2(OH)-CH2(OH) + 2MnO2↓ + 2KOH

- Khác nhau:

+ Anken: Không có phản ứng thế bằng ion kim loại.

+ Ankin: Ank-1-in có phản ứng thế bằng ion kim loại.

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag-CH-CH-Ag↓ (vàng) + 2NH4NO3

b) ankan và ankylbenzen

- Giống nhau: 

+ phản ứng thế với halogen: 

CH3-CH2-CH3 + Cl2 \(\xrightarrow{{ánh\,sáng}}\) CH3-CHCl-CH3 + HCl

C6H5CH3 + Cl2 \(\xrightarrow{{ánh\,sáng}}\) C6H5CH2Cl + HCl

Khác nhau:

+ Ankan có phản ứng tách, còn ankyl benzen thì không

C4H10 → C4H8 + H2

+ ankyl benzen có phản ứng cộng, phản ứng oxi hóa không hoàn toàn với dd KMnO4 còn ankan thì không có.

C6H5CH3 + 3H2 \(\xrightarrow{{Ni,{t^0}}}\) C6H11CH3

C6H5CH3 +2KMnO4 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) C6H5COOK + 2MnO2↓ + KOH + H2O

Loigiaihay.com

 

Bình chọn:
4.3 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.