Bài 5 trang 145 SGK Hóa học 11


Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và eilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa...

Đề bài

Dẫn 3,36 lít khí hỗn hợp A gồm propin và etilen đi vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy còn 0,840 lít khí thoát ra và có m gam kết tủa. Các thể tích khí đo ở đktc

a) Tính phần trăm thể tích etilen trong A

b) Tính m

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Chỉ có axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 còn etilen thì không tác dụng => khí thoát ra là khí etilen V = 0,84 (lít)

=> \(\% {V_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{{V_{{C_2}{H_4}}}}}{{{V_{hh}}}}.100\%  = ?\)

b) Tính mol của C3H4

Viết PTHH xảy ra, tính số mol AgC≡C-CH3 theo số mol của C3H4

CH ≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH3↓ +NH4NO3

Lời giải chi tiết

a) Chỉ có axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 còn etilen thì không tác dụng => khí thoát ra là khí etilen V = 0,84 (lít)

\(\% {V_{{C_2}{H_4}}} = \dfrac{{{V_{{C_2}{H_4}}}}}{{{V_{hh}}}}.100\%  = \dfrac{{0,84}}{{3,36}}.100\%  = 25\% \)

b) \({n_{{C_3}{H_4}}} = \dfrac{{3,36 - 0,84}}{{22.4}} = 0,1125\,(mol)\)

CH ≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH3↓ +NH4NO3

0,1125                                     → 0,1125             (mol)

m↓ = 0,1125.147=16,5375 (g)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 43 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí