Bài 3 - Trang 135 SGK Địa lí 8

Bình chọn:
4.3 trên 135 phiếu

Cho bảng số liệu về diện tích rừng ở Việt Nam, qua một số năm ...

Cho bảng số liệu về diện tích rừng ở Việt Nam, qua một số năm (SGK trang 135), hãy:
-  Tính tỉ lệ (%) che phủ rừng so với diện tích đất liền (làm tròn là 33 triệu ha).
-  Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó.
- Nhận xét về xu hướng biến động của diện tích rừng Việt Nam.

Năm

1943

1993

2001

Diện tích rừng

14,3

8,6

11,8

Hướng dẫn.

a) Độ che phủ rừng nước ta dược tính bằng: (Diện tích rừng/ diện tích tự nhiên) x 100%, đơn vị là %, tính cho các năm ta có:

Năm 1943 1993 2001
Diện tích rừng 14,3 8,6 11,8
Diện tích che phủ 43,3 26,1 35,8


b) Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ tỉ lệ độ che phủ rừng so với diện tích đất liền của nước ta trong giai đoạn 1943 - 2001 (%)

c) Nhân xét

Xu hướng biến dộng diện tích rừng ở nước ta:

Diện tích rừng nước ta có sự biến động từ năm 1943 đến 2001.

Giai đoạn 1943 đến 1993 diện tích rừng nước ta giảm, giai đoạn từ 1993 đến 2001 tăng lên, tuy nhiên chưa bằng diện tích rừng năm 1943. 

Đã có lời giải Sách bài tập Địa lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu