Bài 12.7;12.8;12.9;12.10;12.11 trang 25 SBT Hóa học 12


Bài 12.7;12.8;12.9;12.10;12.11 trang 25 sách bài tập Hóa học 12 - Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 12.7.

Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ?

A. CH3NH2.

B. NH2 - CH2 - COOH.

C. HOOC - CH2 - CH2 – CH(NH2) - COOH.

D. CH3COONa.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài amino axit tại đây

Dựa vào lí thuyết bài amin tại đây

Lời giải chi tiết:

CH3COONa, CH3NH2 làm quỳ tím chuyển xanh

HOOC - CH2 - CH2 – CH(NH2) - COOH làm quỳ tím chuyển màu hồng

NH2 - CH2 - COOH không làm đổi màu quỳ tím

=> Chọn B

Câu 12.8.

Trong các chất dưới đây, chất nào tham gia phản ứng thế nguyên tử hiđro vủa vòng thơm bằng nguyên tử brom khó khăn nhất?

A. Benzen (\(C_6H_6\))

B. Toluen (\(C_6H_5-CH_3\))

C. Axit benzoic (\(C_6H_5-COOH\))

D. Anilin (\(C_6H_5-NH_2\))

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài benzen tại đây

Lời giải chi tiết:

Axit benzoic (\(C_6H_5-COOH\)) do có nhóm thế \(-COOH\) hút e nên phản ứng thế nguyên tử hiđro của vòng thơm bằng nguyên tử brom khó khăn hơn.

=> Chọn C

Câu 12.9.

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng?

A. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit hoặc kiềm hoặc emzim.

B. Protein có phản ứng màu biure với \(Cu(OH)_2\)  trong môi trường kiềm.

C. Khi protein thủy phân không hoàn toàn thì tạo ra các chuỗi peptit.

D. Khi protein thủy phân hoàn toàn thì sản phẩm cuối cùng chỉ là một hỗn hợp các \(\alpha\)- amino axit.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài peptit và protein tại đây

Lời giải chi tiết:

Protein phân làm hai loại: 

Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc \(\alpha\) amino axit.

Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần phi protein như axit nucleic, lipit...

=>Khi protein thủy phân hoàn toàn thì sản phẩm cuối cùng chỉ là một hỗn hợp các \(\alpha\)- amino axit là sai

=> Chọn D.

Câu 12.10.

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lít khí CO2 ; 2,80 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 20,25 g H2O. Công thức phân tử của X là

A.\(C_4H_9N\).                    B.\(C_3H_7N\).          

C.\(C_2H_7N\).                    D.\(C_3H_9N\).

Phương pháp giải:

- Gọi CTPT amin và viết phương trình hóa học

- Số mol nitơ => số mol amin

- Số mol \(H_2O,CO_2\)=> CTPT amin

Lời giải chi tiết:

\({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{16,8}}{{22,4}} = 0,75mol\)

\({n_{H_{2}O}} = \dfrac{{20,25}}{{18}} = 1,125mol\)

\({n_{N_2}} = \dfrac{{2,8}}{{22,4}} = 0,125mol\)

Gọi công thức của amin là: \({C_x}{H_y}N\)

\({C_x}{H_y}N + (x + \dfrac{y}{2}){O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O + \dfrac{1}{2}{N_2}\)

\({n_{a\min }} = 2{n_{{N_2}}} = 0,25mol\)

=> \({x} = \dfrac{{0,75}}{{0,25}} = 3\)

\({y} = \dfrac{{2\times1,125}}{{0,25}} = 9\)

CTPT của amin là \({C_3}{H_9}N\)

=> Chọn D

Câu 12.11.

Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch Y và 4,48lít (đktc) hỗn hợp Z gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được muối khan có khối lượng là

A. 16,5g                       B.14,3g              

C.8,9g                          D.15,7g

Phương pháp giải:

- Xác định CT hai muối 

- Lập hệ phương trình về số mol hai khí=> số mol khí=> số mol muối tương ứng

Lời giải chi tiết:

Vì hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm) => CTPT hai muối là \(HCOON{H_3}C{H_3}\), \(C{H_3}COON{H_4}\)

\(HCOON{H_3}C{H_3} + NaOH \to HCOONa + CH{}_3N{H_2} + {H_2}O\)

\(C{H_3}COON{H_4} + NaOH \to C{H_3}{\text{COONa +  N}}{{\text{H}}_3} + {H_2}O\)

\({n_{N{H_3}}} = x,{n_{C{H_3}N{H_2}}} = y\)

\({n_{hhkhi}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2mol\)

\({m_{hhkhi}} = {0,2\times 13,75\times2} = 5,5 g\)

ta có hệ phương trình \(x+y=0,2\), \(17\times x+31\times y=5,5\)

=> \(x=0,05mol; y=0,15 mol\)

=>\({n_{HCOONa}} = 0,15mol,{n_{C{H_3}{\text{COONa}}}} = 0,05mol\)

\({m_{HCOONa}} = 10,2gam;{m_{C{H_3}{\text{COONa}}}} = 4,1gam\)

\({m_{muối}} = 14,3g\)

=> Chọn B 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 12.12 trang 26 SBT Hóa học 12

  Bài 12.12 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Hãy viết công thức cấu tạo của tất cả các tripeptit có chứa gốc của cả hai amino axit là glyxin và alanin.

 • Bài 12.13 trang 26 SBT Hóa học 12

  Bài 12.13 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X có công thức phân tử C4H9O2N và là este của amino axit. Hãy viết các công thức cấu tạo có thể có của X và ghi tên tương ứng.

 • Bài 12.14 trang 26 SBT Hóa học 12

  Bài 12.14 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Chất X là một muối có công thức phân tử C3H10N2O3. Khi cho X tác dụng với KOH ta thu được một amin bậc ba và các chất vô cơ.

 • Bài 12.15 trang 26 SBT Hóa học 12

  Bài 12.15 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Hỗn hợp A ở thể lỏng chứa hexan và một amin đơn chức. Làm bay hơi 11,6 g A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 4,8 g oxi ở cùng nhiệt độ và áp suất. Trộn 4,64 g A với m gam O2 (lấy dư) rồi đốt cháy.

 • Bài 12.16 trang 26 SBT Hóa học 12

  Bài 12.16 trang 26 sách bài tập Hóa học 12 - Người ta đốt cháy 4,55 g chất hữu cơ X bằng 6,44 lít O2 (lấy dư). Sau phản ứng thu được 4,05 g H2O và 5,6 lít hỗn hợp khí gồm CO2, N2 và O2 còn dư.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.