Bài 12.7;12.8;12.9;12.10;12.11 trang 25 SBT Hóa học 12


Bài 12.7;12.8;12.9;12.10;12.11 trang 25 sách bài tập Hóa học 12 - Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 12.7.

Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ?

A. CH3NH2.

B. NH2 - CH2 - COOH.

C. HOOC - CH2 - CH2 – CH(NH2) - COOH.

D. CH3COONa.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài amino axit tại đây

Dựa vào lí thuyết bài amin tại đây

Lời giải chi tiết:

CH3COONa, CH3NH2 làm quỳ tím chuyển xanh

HOOC - CH2 - CH2 – CH(NH2) - COOH làm quỳ tím chuyển màu hồng

NH2 - CH2 - COOH không làm đổi màu quỳ tím

=> Chọn B

Câu 12.8.

Trong các chất dưới đây, chất nào tham gia phản ứng thế nguyên tử hiđro vủa vòng thơm bằng nguyên tử brom khó khăn nhất?

A. Benzen (\(C_6H_6\))

B. Toluen (\(C_6H_5-CH_3\))

C. Axit benzoic (\(C_6H_5-COOH\))

D. Anilin (\(C_6H_5-NH_2\))

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài benzen tại đây

Lời giải chi tiết:

Axit benzoic (\(C_6H_5-COOH\)) do có nhóm thế \(-COOH\) hút e nên phản ứng thế nguyên tử hiđro của vòng thơm bằng nguyên tử brom khó khăn hơn.

=> Chọn C

Câu 12.9.

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng?

A. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit hoặc kiềm hoặc emzim.

B. Protein có phản ứng màu biure với \(Cu(OH)_2\)  trong môi trường kiềm.

C. Khi protein thủy phân không hoàn toàn thì tạo ra các chuỗi peptit.

D. Khi protein thủy phân hoàn toàn thì sản phẩm cuối cùng chỉ là một hỗn hợp các \(\alpha\)- amino axit.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài peptit và protein tại đây

Lời giải chi tiết:

Protein phân làm hai loại: 

Protein đơn giản là những protein được tạo thành chỉ từ các gốc \(\alpha\) amino axit.

Protein phức tạp là những protein được tạo thành từ protein đơn giản cộng với thành phần phi protein như axit nucleic, lipit...

=>Khi protein thủy phân hoàn toàn thì sản phẩm cuối cùng chỉ là một hỗn hợp các \(\alpha\)- amino axit là sai

=> Chọn D.

Câu 12.10.

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,80 lít khí CO2 ; 2,80 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 20,25 g H2O. Công thức phân tử của X là

A.\(C_4H_9N\).                    B.\(C_3H_7N\).          

C.\(C_2H_7N\).                    D.\(C_3H_9N\).

Phương pháp giải:

- Gọi CTPT amin và viết phương trình hóa học

- Số mol nitơ => số mol amin

- Số mol \(H_2O,CO_2\)=> CTPT amin

Lời giải chi tiết:

\({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{16,8}}{{22,4}} = 0,75mol\)

\({n_{H_{2}O}} = \dfrac{{20,25}}{{18}} = 1,125mol\)

\({n_{N_2}} = \dfrac{{2,8}}{{22,4}} = 0,125mol\)

Gọi công thức của amin là: \({C_x}{H_y}N\)

\({C_x}{H_y}N + (x + \dfrac{y}{2}){O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O + \dfrac{1}{2}{N_2}\)

\({n_{a\min }} = 2{n_{{N_2}}} = 0,25mol\)

=> \({x} = \dfrac{{0,75}}{{0,25}} = 3\)

\({y} = \dfrac{{2\times1,125}}{{0,25}} = 9\)

CTPT của amin là \({C_3}{H_9}N\)

=> Chọn D

Câu 12.11.

Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được dung dịch Y và 4,48lít (đktc) hỗn hợp Z gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được muối khan có khối lượng là

A. 16,5g                       B.14,3g              

C.8,9g                          D.15,7g

Phương pháp giải:

- Xác định CT hai muối 

- Lập hệ phương trình về số mol hai khí=> số mol khí=> số mol muối tương ứng

Lời giải chi tiết:

Vì hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm) => CTPT hai muối là \(HCOON{H_3}C{H_3}\), \(C{H_3}COON{H_4}\)

\(HCOON{H_3}C{H_3} + NaOH \to HCOONa + CH{}_3N{H_2} + {H_2}O\)

\(C{H_3}COON{H_4} + NaOH \to C{H_3}{\text{COONa +  N}}{{\text{H}}_3} + {H_2}O\)

\({n_{N{H_3}}} = x,{n_{C{H_3}N{H_2}}} = y\)

\({n_{hhkhi}} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2mol\)

\({m_{hhkhi}} = {0,2\times 13,75\times2} = 5,5 g\)

ta có hệ phương trình \(x+y=0,2\), \(17\times x+31\times y=5,5\)

=> \(x=0,05mol; y=0,15 mol\)

=>\({n_{HCOONa}} = 0,15mol,{n_{C{H_3}{\text{COONa}}}} = 0,05mol\)

\({m_{HCOONa}} = 10,2gam;{m_{C{H_3}{\text{COONa}}}} = 4,1gam\)

\({m_{muối}} = 14,3g\)

=> Chọn B 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài