Lỳ thuyết về amin.

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

Lý thuyết về amin.

Kiến thức trọng tâm.

- Khái niệm: Khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử NH3 bằng một hay nhiều gốc hiđrocacbon ta được amin.

- Phân loại:  Amin được phân loại theo đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon (amin thơm, amin béo, amin dị vòng) và theo bậc của amin (amin bậc một, bậc hai, bậc ba).

Lưu ý: Bậc của amin được tính bằng số gốc hidrocacbon liên kết trực tiếp với nguyên tử N

- Danh pháp:

+ Danh pháp gốc - chức: tên gốc hiđrocacbon + amin.

+ Danh pháp thay thế: tên hiđrocacbon + amin.

- Tính chất vật lý:

+ -Metyl-; -đimetyl-; trimetyl- và etylamin là những chất khí mùi khai khó chịu, độc, dễ tan trong nước.

+ Các chất đồng đẳng cao hơn là những chất lỏng hoặc rắn, độ tan trong nước giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối.

+ Các amin thơm là chất lỏng hoặc rắn và dễ bị oxi hóa, chuyển từ màu đen sang không màu

+ Anilin là chất lỏng, không màu, rất độc, ít tan trong nước, tan trong etanol, benzen.

- Tính chất hóa học:

+ Tính bazơ: amin tan nhiều trong nước có khả năng làm xanh giấy quỳ hoặc làm hồng phenolphtalein, tính bazo mạnh hơn amoniac. Anilin có tính bazo nhưng không làm đổi màu quỳ tím cũng không làm hồng phenolphtalein do tính bazo của nó yếu hơn amoniac. 

TQ: Amin thơm < amoniac < amin béo

+ phản ứng thế brom vào nhân thơm của anilin: 

phản ứng thế Brom của anilin 

Sản phẩm tạo ra kết tủa trắng nên đây là phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết anilin với các amin khác

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 9. Amin

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng