Bài 4 trang 44 SGK Hóa học 12


Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

Đề bài

Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

a) Hỗn hợp khí: CH4 và CH3NH2;    

b) Hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH và C6H5NH2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

nắm được đặc điểm cấu tạo từng chất => tính chất hóa học của từng chất => chọn thuốc thử cho phù hợp

Lời giải chi tiết

a. Tách hỗn hợp khí \(CH_4\) và \(CH_3NH_2\)

Cho hỗn hợp đi qua dung dịch HCl ta được \(CH_3NH_2\) phản ứng với HCl bị giữ lại trong dung dịch, khí thoát ra ngoài là \(CH_4\) tinh khiết.

PTHH: \(CH_3NH_2 + HCl \to CH_3NH_3Cl\)

Cho NaOH vào \(CH_3NH_3Cl\) thu lại được \(CH_3NH_2\)

\(CH_3NH_3Cl + NaOH \to CH_3NH_2 + NaCl + H_2O\)

b. Tách hỗn hợp lỏng: \(C_6H_6, C_6H_5OH\) và \(C_6H_5NH_2\)

Cho dung dịch NaOH vào hỗn hợp lỏng trên thu được dung dịch gồm hai phần: phần 1 tan là \(C_6H_5OH\) tạo thành \(C_6H_5ONa\) và phần 2 hỗn hợp còn lại là \(C_6H_5NH_2\) và \(C_6H_6\).

PTHH: \(C_6H_5OH + NaOH \to C_6H_5ONa + H_2O\) 

- Sục khí \(CO_2\) vào phần dung dịch tan ta thu lại được \(C_6H_5OH\) kết tủa .

\(C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O \to C_6H_5OH + NaHCO_3\)

- Với hỗn hợp \(C_6H_5NH_2\) và \(C_6H_6\): cho tác dụng dung dịch HCl, thu được dung dịch gồm hai phần: phần tan là \(C_6H_5NH_3Cl\), phần không tan là \(C_6H_6\). Lọc phần không tan ⇒ tách được \(C_6H_6\).

PTHH: \(C_6H_5NH_2 + HCl \to C_6H_5NH_3Cl\)

Cho dung dịch NaOH vào phần dung dịch, ta thu lại được \(C_6H_5NH_2\) kết tủa.

PTHH: \(C_6H_5NH_3Cl + NaOH \to C_6H_5NH_2 + NaCl + H_2O\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD