Bài 10 trang 178 SGK Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Tính khối lượng trung bình của một của khoai tây. Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

Người ta chia 179 củ khoai tây được chia thành chin nhóm căn cứ trên khối lượng của chúng (đơn vị gam) . ta có bảng phân bố tần số sau đây:

Lớp

Tần số

[10, 19]

1

[20, 29]

14

[30, 39]

21

[40, 49]

73

[50, 59]

42

[60, 69]

13

[70, 79]

9

[80, 89]

4

[90, 99]

2

 

N = 179

 

Tính khối lượng trung bình của một của khoai tây. Tính phương sai và độ lệch chuẩn.

Đáp án

Lớp

Giá trị đại diện

Tần số

[10, 19]

14,5

1

[20, 29]

24,5

14

[30, 39]

34,5

21

[40, 49]

44,5

73

[50, 59]

54,5

42

[60, 69]

64,5

13

[70, 79]

74,5

9

[80, 89]

84,5

4

[90, 99]

94,5

2

 

 

N = 179

Từ đó, khối lượng trung bình của một củ khoai tây là: 

\(\eqalign{
& \overline x \approx 48,35g \cr
& {s^2} \approx 194,64 \cr
& s \approx 13,95 \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 3: Các số đặc trưng của mẫu số liệu

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu